Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, giày

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đám mây, bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, giày, văn bản và ngoài trời

Chia sẻ :

Xem thêm :

0 Comments

Gửi bình luận

* Rating     Bad           Good